2015 Meeting Summaries     2014 Meeting Summaries
       
      11-25-14 Facilities & Grounds Summary
      11-4-14 Facilities & Grounds Summary
      10-7-14 Facilities & Grounds Summary
      9-2-14 Facilities & Grounds Summary
      8-19-14 Facilities & Grounds Summary
6-2-15 Facilities & Grounds Summary     7-1-14 Facilities & Grounds Summary
5-11-15 Facilities & Grounds Summary     6-3-14 Facilities & Grounds Summary
3-22-15 Facilities & Grounds Summary     4-22-14 Facilities & Grounds Summary
3-3-15 Facilities & Grounds Summary     3-4-14 Facilities & Grounds Summary
2-3-15 Facilities & Grounds Summary     2-4-14 Facilities & Grounds Summary
1-5-15 Facilities & Grounds Summary     1-7-14 Facilities & Grounds Summary
       
2013 Meeting Summaries     2012 Meeting Summaries
       
      12-4-12 Facilities and Grounds Summary
      11-16-12 Facilities and Grounds Summary
12-6-13 Facilities & Grounds Summary     10-2-12 Facilities and Grounds Summary
10-1-13 Facilities & Grounds Summary     9-11-12 Facilities and Grounds Summary
8-27-13 Facilities & Grounds Summary     8-7-12 Facilities and Grounds Summary
7-2-13 Facilities & Grounds Summary     7-3-12 Facilities and Grounds Summary
6-4-13 Facilities & Grounds Summary     6-5-12 Facilities and Grounds Summary
5-7-13 Facilities & Grounds Summary     5-1-12 Facilities and Grounds Summary
4-2-13 Facilities & Grounds Summary     4-3-12 Facilities and Grounds Summary
3-14-13 Facilities & Grounds Summary     3-13-12 Facilities and Grounds Summary
2-5-13 Facilities & Grounds Summary     2-17-12 Facilities and Grounds Summary
1-8-13 Facilities & Grounds Summary     1-3-12 Facilities and Grounds Summary
       
2011 Meeting Summaries     2010 Meeting Summaries
       
12-6-11 Facilities and Grounds Summary     12-07-10 Facilities and Grounds Summary
11-01-11 Facilities and Grounds Summary     11-04-10 Facilities and Grounds Summary
09-20-11 Facilities and Grounds Summary     10-12-10 Facilities and Grounds Summary
08-02-11 Facilities and Grounds Summary     09-07-10 Facilities and Grounds Summary
07-05-11 Facilities and Grounds Summary     08-17-10 Facilities and Grounds Summary
06-07-11 Facilities and Grounds Summary     06-01-10 Facilities and Grounds Summary
05-04-11 Facilities and Grounds Summary     05-04-10 Facilities and Grounds Summary
04-05-11 Facilities and Grounds Summary     04-06-10 Facilities and Grounds Summary
03-10-11 Facilities and Grounds Summary     03-06-10 Facilities and Grounds Summary
02-11-11 Facilities and Grounds Summary     02-02-10 Facilities and Grounds Summary
01-04-11 Facilities and Grounds Summary     01-05-10 Facilities and Grounds Summary
       
2009 Meeting Summaries     2008 Meeting Summaries
       
12-01-09 Facilities and Grounds Summary     12-02-08 Facilities and Grounds Summary
10-06-09 Facilities and Grounds Summary     11-04-08 Facilities and Grounds Summary
09-15-09 Facilities and Grounds Summary     09-30-08 Facilities and Grounds Summary
08-04-09 Facilities and Grounds Summary     08-19-08 Facilities and Grounds Summary
07-07-09 Facilities and Grounds Summary     07-01-08 Facilities and Grounds Summary
06-02-09 Facilities and Grounds Summary     06-03-08 Facilities and Grounds Summary
05-05-09 Facilities and Grounds Summary     05-06-08 Facilities and Grounds Summary
04-07-09 Facilities and Grounds Summary     04-01-08 Facilities and Grounds Summary
03-14-09 Facilities and Grounds Summary     03-15-08 Facilities and Grounds Summary
02-03-09 Facilities and Grounds Summary     02-05-08 Facilities and Grounds Summary
01-06-09 Facilities and Grounds Summary     01-08-08 Facilities and Grounds Summary
       
2007 Meeting Summaries     2006 Meeting Summaries
       
12-04-07 Facilities and Grounds Summary     11-07-06 Facilities and Grounds Summary
11-06-07 Facilities and Grounds Summary     10-03-06 Facilities and Grounds Summary
10-02-07 Facilities and Grounds Summary     09-09-06 Facilities and Grounds Summary
09-08-07 Facilities and Grounds Summary     08-03-06 Facilities and Grounds Summary
08-07-07 Facilities and Grounds Summary     07-06-06 Facilities and Grounds Summary
07-03-07 Facilities and Grounds Summary     05-04-06 Facilities and Grounds Summary
05-01-07 Facilities and Grounds Summary     03-31-06 Facilities and Grounds Summary
04-03-07 Facilities and Grounds Summary     03-02-06 Facilities and Grounds Summary
03-06-07 Facilities and Grounds Summary     02-09-06 Facilities and Grounds Summary
02-10-07 Facilities and Grounds Summary     01-05-06 Facilities and Grounds Summary
01-02-07 Facilities and Grounds Summary